شنبه, 30 دی 1396
عنوان : سمینار هم اندیشی آموزشی
کد خبر : ۱۵۱۶  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۹:۳۵:۵
به منظور هماهنگی در اجرای سیاستها و بخشنامه های آموزشی و همچنین تشریح و تبیین مقررات آموزشی و مدیریت یکپارچه و ارتقاء کیفیت آموزشی نظام آموزش کارمندان دولت در سطح استان خوزستان، سمینار هم اندیشی آموزشی با حضور فعال نماینده این اداره کل و معاونین منابع انسانی و مدیران آموزش دستگاههای استان خوزستان و به ریاست مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان و نیز رئیس دانشگاه علمی و کاربردی لوله سازی خوزستان در آبان ماه برگزار گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8