شنبه, 30 دی 1396
عنوان : برگزاری بازدیدهای علمی از فعالیتهای سازمان و این اداره كل
کد خبر : ۱۵۱۷  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ 
ساعت : ۹:۳۹:۹

در راستای پرورش استعدادهای علمی، مدیریتی و نیز تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزش های دانشگاهی و ایجاد فرهنگ استفاده از نقشه و نقشه خوانی و کشف استعدادهای دانشجویی و نیز قراردادن دانشجویان در سیر هدف اصلی آموزش عالی، این اداره کل ضمن هماهنگی با دانشگاههای سطح استان خوزستان نسبت به برگزاری بازدیدهای علمی از فعالیتهای سازمان و این اداره کل در آبان و آذر ماه با برخی از این دانشگاهها (دانشگاه علمی کاربردی میراث فرهنگی خوزستان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز – دانشگاه آموزش عالی کارون اهواز ) همکاریهای لازم را به عمل آورد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8